STK Sagita

 • stk
 • Tradice

  STK Sagita Ostrava má dlouholetou tradici, již od roku 1991, kdy jako první STK v Ostravě začalo provádět dnes již naprosto běžné technické prohlídky vozidel. Z této doby také pochází naprostá většina právních předpisů a norem pro provádění technických kontrol a prohlídek.

 • Kvalitní služby

  Stanice Technické Kontroly „STK Sagita“ se zaměřuje na kontroly osobních a nákladních automobilů do 3,5t, motocyklů a přívěsných vozidel kategorie O1, O2, přestavby vozidel, a v neposlední řadě také na schvalování vozidel dovezených ze zahraničí, kategorie M1, N1,O1,O2 a L

 • stk
 • stk
 • Ocenění

  Po získání titulu „Zkušební stanice“ z roku 2001 se pole působnosti STK Sagita rozšířilo i na provádění technických kontrol malých sérií vozidel před jejich schválením technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.

  Dalším významným oceněním je certifikace kvality České společnosti pro jakost dle norem ČSN EN ISO 9001 : 2001 .